ds

ds

STTHọ và tênNăm sinhGiới tínhQuốc tịchĐịa chỉNgày theo dõi điều trịSố điện thoạiGiấy tờ
tuỳ thân
Nơi cách ly điều trị

ph?ngGhi ch?
1Ka Să Da Lét1997NữViệt NamĐa Quyn, ĐT13/11/20210328278826CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
2K’ R? Si1985NữViệt NamPhú Hội, ĐT13/11/20210335430020CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
3K’ Pham1966NữViệt NamĐa Quyn, ĐT13/11/20210389938335CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
4Sơ Ao K’ Vương1965NữViệt NamĐa Quyn, ĐT13/11/2021CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
5Lơ Mu K’ Milly1997NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/20210337220909CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
6Kơ Sã Ha Tuyên1975NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/2021CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
7Lơ Mu Ha Jú1965NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/20210373343019CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
8Li?ng H?t K’ Jin1979NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/2021CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
9Liêng Hót K’ Jiết1974NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/2021CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
10Klong Yu Hảo1994NamViệt NamĐa Quyn, ĐT13/11/20210979848702CCCDTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
11Hồ Văn Tám1991NamViệt NamLiên Nghĩa, ĐT13/11/20210975763786CCCDTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
12Lô Thị Hương1990NữViệt NamLiên Nghĩa, ĐT13/11/20210388364564CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
13Danh Giang1993NamViệt NamBạc Liêu13/11/20210834544441CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
14Phan Văn Đức1996NamViệt NamT?n Thanh, L?m H?13/11/20210961729096CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
15Phan Tấn Lưỡng1975NamViệt NamNinh Gia, ĐT13/11/20210919530444CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
16Nguyễn Thanh Thi1993NamViệt NamNinh Gia, ĐT13/11/20210969776972Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
17Nguyễn Kiều Thơ1986NữViệt NamNinh Gia, ĐT13/11/20210939772782CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
18Thái Bảo Thạch1995NamViệt NamHiệp An, ĐT13/11/20210978866400CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
19Vũ Thị Bảo Ngọc2011NữViệt NamNinh Loan, ĐT13/11/20210366042706BHYTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
20Tà Yên Hiểm2000NamViệt NamĐức Trọng13/11/20210962157690CMTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
21Li?ng H?t K’ Ch?m1966NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT13/11/20210354674364Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
22Nguyễn Văn Ngọ1953NamViệt NamNinh Loan, ĐT13/11/20210797702115Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
23Li?ng H?t K’ Di?m1972NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/20210355647071Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
24Lơ Mu Ha Sắc1962NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/20210355647071Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
25Li?ng H?t K’ Chi1968NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
26Lê Thị Kim Thư2013NữViệt NamNinh Loan, ĐT14/11/20210334865394Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
27Ninh Thị Hạ1972NữViệt NamNinh Loan, ĐT14/11/20210397525435Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
28Ka Să My La1995NữViệt NamĐa Quyn, ĐT14/11/20210388283070Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
29Chil Múp K’ Thủy1967NữViệt NamĐa Quyn, ĐT14/11/20210355456290Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
30Li?ng H?t K’ Qu?1968NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
31Vũ Hoàng Duy Anh2014NamViệt NamNinh Loan, ĐT14/11/20210366042706Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
32Ha Rich1977NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/20210388283070Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
33Ha Ba1962NamViệt NamĐa Quyn, ĐT14/11/20210389938335Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
34Tôn Thất Hồng1958NamViệt NamPhú Hội, ĐT14/11/20210327397735Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
35Li?ng H?t K’ Bu?n1992NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT14/11/20210389585776Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
36N?ng Thanh Duy1985NamViệt NamLiên Nghĩa, ĐT11/15/20210981411857Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
37Phan Ngọc Khánh Vy2018NữViệt NamThạnh Mỹ, ĐD11/15/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
38Phan Ngọc Khánh Thy2016NữViệt NamThạnh Mỹ, ĐD11/15/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
39Kon Sơ k’ Ngoan1975NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/15/2021 Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
40Lơ Mu Sa Moen1970NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/15/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
41Trần Trung Hiếu1984NamViệt NamNinh Gia, ĐT11/15/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
42Kon Sơ k’ Grít1996NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
43Kon Sa My Chin2015NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
44Cil Yũ Ha Chương1997NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
45Kon SA K’ Srin1992NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
46Cil Pam Mi C?1983NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
47Cil Pam Ha Thuy?n1997NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
48Cil Pam K’ Đuyêt1990NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
49Cil Pam K’ Thuyết1981NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
50Kon Sa K’ Grin1994NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
51Cil M?p K’ Ji1988NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
52Cil Pam K’ Nhuyệt1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
53Sơ Nưr K’ Thon1979NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
54Sơ Nưl K’ Thoa2007NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
55Cil M?p K’ The Ry1983NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
56Cil Pam Ha B?nh2020NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
57Cil M?p K’ T?n1992NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
58Sơ Nưr K’ Ro1961NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
59Cil Múp K’ Đuyn1989NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
60Cil Pam K’ Blang1957NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
61Cil Pam K Khin1979NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
62Nguyễn Thị Thanh Thúy1991NữViệt NamLiên Nghĩa, ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
63Phạm Hạ Linh2008NữViệt NamPhú Hội, ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
64Phạm Ngọc Tịnh1976NamViệt NamPhú Hội, ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
65Đặng Lê Thông1991NamViệt NamLiên Nghĩa, ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
66Đỗ Quốc Trung2000NamViệt NamTT Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
67L?m Ch? Th?nh2002NamViệt NamPhú Hội, ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
68Lơ Mu Ra Kôll1982NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT11/16/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
69Phạm Thiên Phúc2010NamViệt NamPhú Hội, ĐT11/17/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
70Ka Să Mỹ Dung2020NữViệt NamĐa Quyn, ĐT19/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
71Cil Pam K’ B?1952NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT18/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1
Lưu Thị Hoa1993NữViệt NamNinh Loan, ĐT13/11/20210366042706CCCDTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1F1 vô chăm con F0 Vũ Thị Bảo Ngọc
Phạm Thị Nguyệt1989NữViệt NamNinh Loan, ĐT14/11/20210334865394Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1F1 vô chăm con F0 Lê Thị Kim Thư
Lê Thị Quỳnh Trâm1990NữViệt NamThạnh Mỹ, ĐD11/15/20210385365360Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1F1 vô chăm con FO Vy,Thy.
Cil Pam Ha Mul2021NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT16/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1F1 con theo mẹ F0 Cil Pam Ka Thuyết
Cil M?p Mi Ju2020NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT16/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D1F1 con theo mẹ F0 Cil Múp K’ Thry
***72K’Oanh 1989NữViệt NamThôn Hạ, Đức Trọng0384538153Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
73Cil Múp Khánh Dẫn2018NamViệt NamThôn Hạ, Đức Trọng0384538153Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
74Nông Đức Huy1996NamViệt NamTân Hội, Đức Trọng0933963064Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
75Nguyễn Gia Ba1985NamViệt NamHiệp Thạnh, Đức Trọng0909766166Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
76Nguyễn Phạm Mỹ Huyền1990NữViệt NamHiệp Thạnh, Đức Trọng0987153173Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
77Man Trung Nguy?n2000NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0977943987Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
78Nguyễn Thị Ánh1990NữViệt NamHiệp Thạnh, Đức Trọng0932542677Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
79Tô Xuân Quốc1993NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0379044746Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
80Nguyễn Thanh Trúc2012NữViệt NamHiệp Thạnh, Đức TrọngTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
81Trần Hoàng Minh1980NamViệt NamPhan Rang, Ninh Thuận0343243367Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
82K’ Gliễu1979NữViệt NamLiên Hiệp, Đức TrọngTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
83Ngô Sỹ Hùng1983NamViệt NamBình Dương0877612379Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
84K’ ?o1979NamViệt NamLiên Hiệp, Đức Trọng0376104853Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
85Ya Kri?ng Ha Ni Son1982NamViệt NamPhú Hội, ĐT0376104853Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
86Phan Thành Trọng1988NamViệt NamHiệp An, ĐT0387055559Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
87Nguyễn Bảo Trung2003NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0708664783Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
88Nguyễn Thị Thùy Trang1990NữViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0988596271Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
89Tạ Hạnh Hoa2007nữViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0988596271Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
90Sơ Nưr K’ Nao1993NữViệt NamLạc DươngTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
91Cil Pam K’ Gim2001NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0383273841Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
92Cil Yũ K’ Nhiụy2001NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0383273841Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
93Sơ Nưr K’ Win1988NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0383273841Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
94Sơ Nưr K’ Tuyn1990NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0383273841Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
95Sơ Nưr K’ Uyn1984NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
96Ka Sa Ha Dinh1990NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0335435896Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
97Kon Sơ K’ Srap1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0335435896Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
98Kon Sơ K’ Nghiêng1997NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0335435896Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
99Son Sa Quốc Hưng2014NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0335435896Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
100Cil Pam Ha Dờn1998NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0335435896Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
101Cil Pam Gia H?o2017NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0398769364Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
102Cil Măng Tho1994NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0398769364Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
103Cil Pam K’ Min1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0398769364Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
104Cil Pam Hoa Hưởng2020NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0398769364Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
Mang Thị Mài1987NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0334154022Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
105Mang Thị Bích Huyền2020NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0334154022Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
106Cil Pam K’ Phim1993NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT034954442Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
107Cil Pam Thi?n Ph?c2017NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT034954442Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
108Tô Thị Anh Kiều1987NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0938125444Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
109Nguyễn Tô Phúc Thịnh2020NamViệt NamTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
110Nguyễn Văn Nhớ1967NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0359441358Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
111Nguyễn Duy Phương1984NamViệt NamHiệp An, Đức Trọng0937608382Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
112Tống Đặng Tố Vũ Hải Hà 1970NamViệt NamĐà Loan, Đức Trọng0326183823Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
113Trần Anh Tuấn1974NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0986926174Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
114Tạ Văn Tiến1981NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0382956002Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
115Lại Tiến Vũ1998NamViệt NamHiệp An, Đức Trọng0933013714Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
116Lại Tiến Duy2009NamViệt NamTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
117Nguyễn Anh Tuấn1999NamViệt NamHiệp An, Đức Trọng0961080510Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
118Trần Quang Nam1999NamViệt NamHiệp An, Đức Trọng0919772462Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
119Nguyễn Văn Luận1991NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng0889790801Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
120Sa Lưr Tu Ki2005NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0352178973Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
121Mang Thị Cái1961NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0337704814Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
122Cil Múp Mỹ Hân2019NữViệt NamTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
123Cil Múp Đa Ny2013NamViệt NamTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
124Cil Pam Ha Huy1997NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0337704814Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
Kơ Să Ha Nhiêm1995NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0369664418Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
125Cil Pam K’ Ngọc Yến2017NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
126Sơ Nur Ha Ni Sen1986NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0395722133Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
127Cil M?p Ha T?y1997NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0868069840Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
128Cil Múp Ha Thoại1999NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
129Cil Pam K Minh2001NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
130Cil Pam K Yang Mi2020NữViệt NamTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
131Cil Pam K’ Du?n 2000NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0372685622Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
132Cil Múp K’ Thủy1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0382292857Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
133Cil M?p K’ Thuynh1998NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT036648907Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
134Cil Múp K’ Thưa1967NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0329206514Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
135Nguyễn Thành Nam 1649NamViệt NamLiên Nghĩa, Đức Trọng035917888Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
136Cil Pam Ha Khuy?n1975NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0338174440Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
137Cil Nưr Ni Khôi2011NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0338174440Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
137Cil Nưr Ngọc Linh2012NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0338174440Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
139Cil Nưr Cát Tường2017NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0338174440Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
140Ka Sơ Ha Tuynh1990NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0347528726Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
141Cil Pam Hồng Ánh2015NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0347528726Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
142Cil Pam Minh Thư2015NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0347528726Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
143Cil Pam Ái Thủy2017NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0347528726Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
144Cil A Ram2000NamViệt NamĐạ Quyn, Đức Trọng0925767145Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
145Cil Pam K’ Srang1961NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0925767145Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
146Cil Pam K’ Ch?m2009NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0925767145Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
147Cil Pam Ha Hoa2013namViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
148Cil Nưr Ha Cal1986NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0332294022Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
149Sơ Nưr Ha Santa2015NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0332294022Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
150Kơ Să K’ Phiên 1987NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
151Kơ Să Sô Phia1973NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
152Cil Pam K’ Suynh1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
153Cil Pam K’ Nuynh1979NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
154Cil Pam K’ Luynh1977NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
155Cil Pam K’ Thuynh2012NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT0328972951Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
156Nguyễn Văn Đam1972NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
157Soơ Ao Ha Dục1981NamViệt NamĐa Quyn, ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
158Kơ Să k’ Lang1974NữViệt NamĐa Quyn, ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
159Li?ng H?t Ha Kho?t1964NamViệt NamĐa Quyn, ĐTTrung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D3
160Nguyễn Gia Bảo2012NamViệt NamHiệp Thanh, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
161Lơ Mu Ha Som1968NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
162Cil Yũ K’ Sinh1973NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
163Cil Yũ Ja Đe2005NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
164Cil Yũ A Ne1998NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
165Rơ Hố Ha Nhuy1997NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
166Cil Pam K’ Biang1965NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
167Sơ Nur Rha Guyl2004NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
168Kơ Să K’ Cúc1998NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
169Sơ Nur K’ Vuông1968Việt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
170Klong Ha Yang1986NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
171Sơ Nur Sơ Ngất1995Việt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
172Cil Pam K’ Phụng2019NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
173Kon Sơ Na Hôm2006NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
174Kon Sơ k’ Nrớp1992NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
175Sơ Nur Phi Na2012NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
176CiL Pam K’ kh?t1995NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
177Sơ Nur Cêl La2018NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
178Kơ Să K’ Piên1990Việt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
179Ka Yăn Ha ĐÔN1983Việt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
180Cil Yũ Tơ Mi1999NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
181CIL Pam Min Gu2012NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
182Cil Pam Ha Jong Gun2015NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
183Kơ Sa Ha Kin1982NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
184Kon Sa K’ ĐAN1977NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
185Cill Mip K Hin1981NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
186Kơ Să K’ Úc2001NữViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
188Kơ Să A Lin2004NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
189Kon Sa Ha Hải2004 NamViệt NamN’ Thol Hạ,ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
190Trần Văn Vàng1993namViệt NamHiêp Thạnh, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
191Qu?ch Xu?n Vinh1978NamViệt NamThủ đức, HCM20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
192Trịnh Thị Cúc1972NữViệt NamPhú Hội, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
193Phan Ngọc Rin2005NamViệt NamPhú Hội, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
194 Nông Nguyễn Kiều Thư2004NữViệt NamLiên Nghĩa, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
195Nguyễn Thị Phụ1979NữViệt NamLiên Nghĩa, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
196Nông Gia Hưng2004NữViệt NamLiên Nghĩa, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
197Nguyễn Quốc Tân1988NamViệt NamNinh Gia, ĐT20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2
Mina7 tháng tuổiNữViệt Nam20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2F1 theo mẹ Cil Yũ A Ne
K’ Lớp1990NữViệt Nam20/11/2021Trung Đoàn BB994
(Cơ sở 2,TT Liên Nghĩa)
D2F1 vô chăm con f0 Sơ Nur Cêl La

stt

HỌ VÀ TÊN

đIỆN THOẠI

kẾT QUẢ

1

NGUYỄN VĂN A

11002233

ÂM

2

3

4