KQXN

KQXN

KHOA XÉT NGHIỆM – BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆN PCR COVID-19

BVĐK LÂM ĐỒNG NGÀY 05.12.2021.xlsx

Mã số LabHọ và tênNăm sinhGiới tínhNgày / giờ lấy mẫuKết quả
......................................
BVĐK-S58416Cil Mup HA Nim1979Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58417K Nguyên1974Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58418Kon Sa K Hem1990Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58419Cil Mup HA Nhất1993Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58420Sơ Nur Ha Nhor1998Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58421Ka Sa K Nhõng1960Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58422Cơ Liêng HA Tôn1990Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58423Cil Pam Lu Sin2006Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58424Cil Pam Phe Ra1994Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58425Ka Să K' Nhang1997Nữ N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58426Sơ Nưr San Cô2019Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58427Cil Pam Ha Hải2019Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58428Cil Yũ Ne Rin1995Nam N'Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58429Lộc Thị Hương1965NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58430Nguyễn Hồng Huy2013NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58431Nguyễn Trương Thùy Linh2010NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58432Đào Văn Thịnh2019NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58433Đường Thị Thùy Xuân2004NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58434Nguyễn Thị Mỹ1985NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58435Vy Thảo Trinh2014NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58436Phạm Thanh Tuấn1990NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58437Nguyễn Cường1995NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58438Đào Văn Được1986NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58439Nguyễn Thị Thanh2003NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58440Nguyễn Thị Hồng Đào1990NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58441Đường Anh Tuấn1984NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58442Trần Gia Huy2004NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58443Phạm Thái Khang1994NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58444Đường Anh Vương2016NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58445Lò Thái Trung1999NamTân Hội10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58446Hồ Hữu Lộc1965NamPhú Hội10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58447Nguyễn Gia Linh2018NữTà Năng10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58448Dơng Gur Ha Sáu1964Nam Phú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58449Ha Siêng1971Nam Phú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58450Nguyễn Hoài Thương A1987NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58451Kon Sơ Na Hum2002NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58452Dơng Gur Ha A Lê Vi1984NamPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58453Kon Sơ Chí Khương2020namPhú Hội10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58454Kon Sa Ha Y Hiêm1948NamPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58455K' Siên1970NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58456Bon Dơng K'Sâm2005NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58457Kon Sơ Li Sa2021NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58458Kon Sơ Ni Ka1999NữPhú Hội10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58459Phan Thị Ngà1972NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58460K'Oanh 1989NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58461Cil Múp Khánh Dẫn2018NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58462Man Trung Nguyên2000NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58463Nguyễn Thanh Trúc2012NữHiệp Thạnh10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58464K' Gliễu1979NữLiên Hiệp10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58465Ya Kriêng Ha Ni Son1982NamPhú Hội10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58466Nguyễn Bảo Trung2005NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58467Nguyễn Thị Thùy Trang1990NữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58468Tạ Hạnh Hoa2007nữLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58469Sơ Nưr K' Nao1953NữĐạ Nhim10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58470Sơ Nưr K' Wuyn1988NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58471Sơ Nưr K' Đuyn1990NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58472Sơ Nưr K' Uyn1984NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58473Kon Sơ K' Nghiêng1997NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58474Mang Thị Bích Tuyền2020NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58475Cil Pam K' Phim1993NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58476Cil Pam Thiên Phúc2017NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58477Nguyễn Văn Nhớ1967NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58478Tạ Văn Tiến1981NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58479Lại Tiến Duy2009NamHiệp An10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58480Nguyễn Anh Tuấn1999NamHiệp An10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58481Nguyễn Văn Luận1991NamLiên Nghĩa10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58482Sơ Nưr Ju Ki2005NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58483Mang Thị Cái1961NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58484Cil Múp Đa Ny2013NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58485Sơ Nưr Ha Ni Sen1986NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58486Cil Múp Ha Tây1997NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58487Cil Múp Ha Thoại1999NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58488Cil Múp K' Thủy1995NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58489Cil Múp K' Thuynh1998NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58490Cil Múp K' Thưa1967NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58491Cil MÚp Ngọc Linh2012NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58492Ka Să Ha Tuynh1990NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58493Cil Pam Minh Thư2015NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58494Cil Pam Ái Thủy2017NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58495Cil Pam K' Srang1961NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58496Cil Pam K' Châm2009NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58497Cil Nưr Ha KaN1986NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58498Sơ Nưr Ha Xan ta2015NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58499Kơ Să K' Phiên 1987NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58500Kơ Să Sô Na Phia2013NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58501Cil Pam K' Luynh1977NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58502Sơ Ao Ha Dục1981NamĐa Quyn10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58503Kơ Să k' Lang1974NữĐa Quyn10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58504Nguyễn Gia Bảo2012NamHiệp Thạnh10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58505Sơ Nur Phi Na2012NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58506Sơ Nur sêl La2018NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58507Cil Pam HA Min Gu2012NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58508Cil Pam Ha Jong Gun2015NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58509Nguyễn Gia Phong2015NamHiệp Thạnh10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58510Cil Múp Rô Bi2002NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58511Sơ Nưr Sa Ngát2018NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58512Cil Pam Ha Miu2021NamN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58513Cil Múp Midu2020NữN' Thol Hạ10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58514PHẠM THỊ HƯƠNG1986NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58515CAO THỊ NHƯ1992NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58516NGUYỄN PHẠM THU HOÀI1998NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58517NGUYẾN HỮU THƯƠNG1991NAMKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58518SANG TỐ HUYỀN1989NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58519NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO1979NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58520HOÀNG THỊ KIM OANH1997NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58521VŨ ANH THƯ1992NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58522LÒ THỊ KIM VUI1977NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58523LÊ THỊ QUYÊN1975NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58524NGUYỄN THỊ BÍCH1990NỮKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58525LƠ MU YA THE1991NAMKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58526TRẦN XUÂN HÒA1967NAMKhu điều trị COVID 19- BV Nhi LĐ11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58527NGUYỄN MINH KHANG2016NAMTổ 19 Thác Prenn-Phường 311giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58528CHẾ QUANG HƯNG2008NAMTổ 18 - Quảng Thừa-Phường 411giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58529VÕ NGUYỄN THẢO NGUYÊN1988NỮTổ 23 - Quảng Thừa-Phường 411giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58530NGUYỄN TẤN KHOA1987NAM266 Hai Bà Trưng-Phường 611giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58531PHAN LÊ NHƯỢC BÌNH200356/14A Đường 16/4 -Phường Tấn Tài11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58532NGUYỄN QUỲNH HẠ TIÊN2003NỮ2/21 Bạch Đằng Khu Phố 5-Phường Đông Hải11giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58533NGUYỄN THỊ MINH THỤC1976NỮ148 yersin-Phường 911giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58534LÊ KIM TUẤN1968NAM164 Hai Bà Trưng-Phường 611giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58535VŨ THỊ KIỀU TRINH1994NỮPhúc Nhạc 2-Xã Gia Tân 311giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58536LÊ HOÀNG THÔNG1998NAM209A Bà Hạm-Phường 1311giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58537TRẦN THẾ QUÂN1983NỮ33/54-Phường 811giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58538ĐOÀN HỒNG NGỌC2008NỮ30 Phù Đổng Thiên Vương-Phường 811giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58539BÙI THỊ MINH HIẾU1993Nữ69 Tự Phước-Phường 1111giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58540ĐẶNG NHẬT HUY2000NAM89 Phù Đổng Thiên Vương-Phường 811giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58541HUỲNH TẤN HÙNG1995NAM402 lô cư xá thanh đa-phường 27 11giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58542DƯƠNG MINH HUY2020NAMxóm 8 thôn phúc tân-Xã Tân Hà11giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58543TRẦN THỊ THU DUYÊN1999NỮ79 Trần Khánh Dư-Phường 811giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58544LẠC CHÍ PHONG1992NAM897/10 Trần Hưng Đạo, Phường 0111giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58545THÁI QUỐC HÀO1999NAM33/6 Trần Khánh Dư-Phường 811giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58546NGUYỄN VĂN ĐẠC1992NAM217 N guyễn Văn Linh KP211giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58547SAGAR JAIN1989NAMChung Cư Lexington, Tòa C, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58548NGUYỄN HOÀNG QUỐC1988NAMẤP THẠNH SƠN 4-Xã Phước Tân11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58549PHAN TẤN HUY1997NAM15 Phước Thành-Phường 711giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58550TRƯƠNG QUANG DUY1984NAM267 Nguyễn Trung Trực-Phường 411giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58551NGUYỄN MINH VƯƠNG1990NAM6/4 đường 3/4-Phường 311giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58552CHU NGUYỄN THÙY TRANG1990NỮ51/2 Huyền Trân Công Chúa, Phường 411giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58553NGUYỄN THỊ HÒANỮ1978Vinh Ba ,Hòa Đồng11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58554LÊ HỮU HƯƠNGNAM1963Ấp 5-Xã An Viễn11giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58555TRẦN THỊ YẾN1993NỮ92/1 B Tô Ngọc Vân-Phường 111giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58556THÁI HOÀNG NHẬT KHÁNH2018NAM159 Hà Huy Tập-Phường 311giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58557ĐỖ THỊ THANH THỦY1989NỮ126 Nguyễn Siêu, Phường 711giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58558BTRAI PHẠM THỊ HÒA2021NAMXã Thành Minh 11giờ 30 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58559LÂM THỊ TRẠNG1941NỮXã Phú Hội 11giờ 30 05/12/2021DƯƠNG TÍNH
BVĐK-S58560Nguyễn Hải CườngNAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58561Lê Hùng PhươngNAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58562Trịnh Thế CườngNAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58563Hồ Ngọc DuyNAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58564Bùi Thị ThủyNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58565Phạm Thanh Huyền TrangNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58566Phan Hoàng Quế AnhNAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58567Khuất Thị KimNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58568Ngô Ngọc HậuNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58569Trần Thị LanNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58570Nguyễn Thị Hương LanNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58571Nguyễn Thị Thùy LinhNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58572Nguyễn Thế Lực NAMKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58573Thái Thị ThảoNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58574Lý Thị Nga NỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58575Lưu Nhược LoanNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58576Phan Nguyễn Thùy VyNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58577Nguyễn Thị Bảo HânNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58578Lăng Thị Trà MyNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58579Ông Thị ThuNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58580Rơ Glê Thương2005Nam Lạc Dương10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58581Rơ Glê Jè49Nữ Lạc Dương10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58582Ha Jòng1932Namphi tô 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58583K' Huyền2001Nữphi tô 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58584Phan Thị Quới1944NữTân Văn 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58585Cù Thị Kim Oanh2000NữTân Văn 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58586Trang Thị Hoa1958NữNam Ban10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58587Võ Hiền63NamNam Ban10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58588Bùi Thị Kim Sen1975NữHiệp Thạnh 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58589Cái Văn Quang41NamHiệp Thạnh 10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58590K LinhNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58591Nguyễn hổng vũNỮKHOA NỘI A10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK-S58592Lê Đức Ban57Nam KHOA MẮT10h Ngày 05/12/2021ÂM TÍNH
BVĐK LÂM ĐỒNG NGÀY 05.12.2021.xlsx