THBC-dachien

THBC-dachien

  • THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH MOLNUPIRAVIR

1. ĐIỀU TRỊ
– File ggsheet thông tin ĐIỀU TRỊ (https://bit.ly/molnupiravir-lamdong-dulieubenhan)
+ Sheet đầu tiên là hướng dẫn
+ Các sheet sau là của từng CSĐT/CL, TYT lưu động
–> Anh/Chị nào cần cập nhật dữ liệu, nhắn giúp em gmail để em share quyền
– B1: CBYT tư vấn BN và hướng dẫn BN quét mã QR đồng ý tham gia chương trình
– B2: CBYT cho BN sử dụng thuốc
– B3: CBYT hướng dẫn BN quét mã QR theo dõi biến cố bất lợi trong 14 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng thuốc
– B4: CBYT cập nhật thông tin và danh sách BN uống thuốc vào file ggsheet điều trị

2. DƯỢC
– File ggsheet thông tin DƯỢC (https://bit.ly/molnupiravir-lamdong-duoc)
+ Sheet xuất-nhập-tồn của tỉnh/thành phố
+ Sheet xuất-nhập-tồn của từng CSĐT/CL
–> Anh/Chị nào cần cập nhật dữ liệu, nhắn giúp em gmail để em share quyền
– Biểu mẫu báo cáo thuốc định kỳ

3. Mã QR + hướng dẫn

Trong quá trình triển khai, có chỗ nào khó khăn, Anh/Chị liên hệ chúng em để hỗ trợ từ xa. Em cảm ơn nhiều ạ